Valentin Cuibus – Comunicat de presă

Nr. 15119/17.10.2012 

Cluj-Napoca, 17 octombrie 2012

Procesul de restructurare a reţelei şcolare din judeţul Cluj continuă la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean printr-o serie de întâlniri pe care conducerea instituţiei le organizează în vederea consultării factorilor implicaţi. Marţi, 16 octombrie 2012, la sediul instituţiei a avut loc o întâlnire cu directorii colegiilor tehnice şi liceelor tehnologice la care au participat de asemenea domnul prefect Gheorghe Vuscan, respectiv reprezentanta Sindicatului Liber al Învăţământului Preuniversitar Clujean, doamna Lucia Cojocaru.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj a început un demers de analiză a factorilor interni care pot influenţa pozitiv evoluţia învăţământului preuniversitar clujean, iar regândirea sistemului de colegii tehnice, respectiv de licee tehnologice a pornit de la consultarea directorilor direct implicaţi.

Întâlnirea de lucru a avut ca obiective: analiza planului de şcolarizare propus şi realizat în anul şcolar 2012-2013, compararea datelor de intrare şi ieşire din sistem, analiza oportunităţii păstrării domeniilor existente, propuneri de restructurare a reţelei şcolare pentru anul şcolar 2013-2014. Astfel, s-au conturat ca problematici numărul de clase şi ponderea învăţământ tehnologic – învăţământul teoretic, domeniile în care ar trebui să facă perfecţionare colegiile tehnice şi liceele tehnologice în funcţie de baza materială şi umană pe care o au la dispoziţie şi, nu în ultimul rând, în funcţie de domeniile care sunt solicitate pe piaţa muncii.

Inspectorul Şcolar General, domnul Valentin Claudiu Cuibus, a iniţiat un moment de dezbatere a unor soluţii/puncte de vedere venite din partea directorilor. Discuţiile au vizat probele examenului de Bacalaureat, revenirea la sistemul de şcoli profesionale în care să fie încadraţi absolvenţii de şcoală generală care nu obţin nota de trecere la Evaluarea Naţională, dar şi propunerea de modificări legislative care să permită recompensarea profesorilor performanţi. Doamna Lucia Cojocaru, reprezentant SLIPC, a susţinut această necesitate, precum şi aceea de creştere a salariilor pentru a atrage tineri performanţi în rândul cadrelor didactice. Totodată, sugestia unor parteneriate cu agenţii economici pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor de şcoli profesionale ca urmare a unor stagii de practică pe perioada studiilor a fost unanim acceptată, alături de atragerea atenţiei asupra bazei de date materiale care trebuie adusă la zi.

Prefectul judeţului Cluj, domnul Gheorghe Vuscan, prezent la întâlnire, s-a declarat încântat de existenţa unor asemenea demersuri, înaintând spre exemplificare modelul german al şcolilor profesionale şi subliniind importanţa consilierii profesionale în şcoli de la vârste fragede.

Într-o etapă următoare, vineri, 19 octombrie, va avea loc o dezbatere cu toţi parlamentarii judeţului Cluj în care se vor puncta mai ales modificările legislative care pot susţine măsurile, apoi una cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, urmând părinţii, respectiv Consiliul Elevilor.

Noua reţea şcolară se conturează la nivelul unei comisii specializate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, în continuă consultare cu directorii şcolilor şi luând în considerare sugestiile venite în urma acestor întâlniri de lucru, până la finele anului în curs.

„Vom face primii paşi acum, în acest an, iar pentru asta e foarte important să luăm în considerare, de la început, toţi factorii implicaţi.”, a declarat la finalul şedinţei, inspectorul şcolar general, Valentin Claudiu Cuibus.

 

Leave a Reply