Tichete de transport cu titlu gratuit pentru angajaţii S.C. TELECOMUNICAŢII C.F.R. – S.A.

Tichete de transport cu titlu gratuit pentru angajaţii S.C. TELECOMUNICAŢII C.F.R. – S.A.

Parlamentul României
Senat

INTREBARE
Adresată: Domnului Ioan Rus
Ministrul Transporturilor
De către dl. senator: Alexandru Cordoş
Circumscripţia electorală: Nr. 13
Colegiul electoral: Nr. 4, jud. Cluj
Grupul parlamentar . PSD

Şedinţa Senatului din data de: 23-03-2015

Obiectul întrebării: Tichete de transport cu titlu gratuit pentru angajaţii S.C. TELECOMUNICAŢII C.F.R. – S.A.

Stimate domnule Ministru,
În urma întâlnirii avute cu reprezentanţii Sindicatului angajaţilor din S.C: Telecomunicaţii CFR – S.A. a fost semnalată o problemă în aplicarea Ordonanţei Guvernului 112/1999.
În prezent, angajaţilor din S.C: Telecomunicaţii CFR – S.A. li s-a refuzat emiterea de tichete gratuite de călătorie pe căile ferate române, în interes personal şi de serviciu, pe motivul că societatea comercială nu mai face parte din Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR CĂLĂTORI” S.A., fiind acum direct subordonată Ministerului Transporturilor.
Stimate domnule Ministru, vă rog să-mi răspundeţi cum va acţiona Ministerul Transporturilor pentru identificarea unei soluţii referitoare la acordarea tichetelor gratuite de călătorie pe căile ferate române pentru angajaţii S.C: Telecomunicaţii CFR – S.A.?
Anexez memoriul Sindicatului angajaţilor din S.C: Telecomunicaţii CFR – S.A.
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,
Alexandru CORDOŞ
Senator Colegiul 4, Cluj

Leave a Reply