Sfidare a legii! OG 55/2002 nu se aplică în mod eficient.

Adresată: domnului Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

De către: Cornel Itu, deputat PSD

Obiectul interpelării: Sfidare a legii! OG 55/2002 nu se aplică în mod eficient.

            Domnule ministru, vă semnalez o situaţie îngrijorătoare cu privire la aplicarea Ordonanţei de Guvern 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

            Vă amintesc că prin Legea 294/ 2009 pentru modificarea OG nr. 55/2002 s-a abrogat prevederea conform căreia “sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi aplicată numai dacă există consimţământul contravenientului”. Prin urmare, contravenientul nu mai trebuie să îşi dea acordul pentru a efectua muncă în folosul comunităţii. Totodată,  Ordonanţa Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (actualizată) prevede la art. 39 indice 1, alin. 1 că în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul constatator (Poliţie, Jandarmerie, primării) va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată. Astfel, instanţele pot transforma amenda, la cererea organului constatator, în muncă în folosul comunităţii, existând la această dată cadrul legal necesar.

            Cu toate acestea, în ciuda mandatelor de executare emise de instanţele din ţară pentru prestarea de activităţi în folosul comunităţii pentru contravenienţii care au refuzat să-şi plătească amenzile, doar un număr nesemnificativ au fost şi sunt puse în executare, majoritatea fiind transformate, din nou, conform legii, în amenzi (amenzi care rămân neplătite într-o proporţie covârşitoare). În acest fel se perpetuează o inechitate faţă de cetăţenii care se supun legii, şi mai mult, se acumulează debite neîncasate de către primării (persoanele amendate neputând fii executate silit întrucât nu deţin bunuri mobile, imobile şi surse de venit controlabile). Sumele neîcasate de primării din această cauză sunt foarte mari, de ordinul milioanelor şi zecilor de milioane de lei la nivelul fiecărei municipalităţi.

            Conform art. 15, alin 1, din OG 55/2002 “Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se pune în executare de către prima instanţă de judecată prin emiterea unui mandat de executare”, iar potrivit art. 17, alin.1 al aceluiaşi act normativ “Primarul are obligaţia să aducă la îndeplinire mandatul de executare”, supravegherea executării sancţiunii de prestare a muncii în folosul comunităţii fiind asigurată de către acesta “cu sprijinul unităţii de poliţie în a căror rază teritorială se execută sancţiunea”.

            Domnule ministru, având în vedere aspectele semnalate, şi faptul că Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, interpelate deja pe acest subiect, au transmis că blocajele se înregistrează la nivelul autorităţilor care au obligaţia de a aduce la îndeplinire mandatele de executare, respectiv primari, ce măsuri credeţi că ar putea duce la aplicarea eficientă a legii ?

            Solicit răspuns oral şi în scris.

                        Cu stimă,

            Cornel Itu – deputat PSD

            Colegiul nr.6
Circumscripţia 13 – Cluj

Leave a Reply