Senatorul PSD Alexandru Cordoș propune înfințarea unei comisii de experți care să analizeze situația defrișărilor din munții Apuseni

Ministrul Delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Lucia Ana Varga, a răspuns întrebărilor senatorulului Alexandru Cordoș adresate în plenul Senatului, în data de 04.03.2013 și a confirmat existența unor grupuri de lucru la nivelul Cabinetului său, respectiv la nivelul direcțiilor de specialitate ale autorităților centrale care răspund de silvicultură, ce au ca obiectiv principal promovarea unor reglementări pentru a sancționa faptele infracționale și contravenționale.

“În cadrul ministerului, momentan, se urmărește adoptarea unui protocol între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerul Afacerilor Interne care să stabilească  mecanisme mai eficiente de colaborare la nivel central și în teritoriu pentru prevenirea și combaterea defrișărilor și a faptelor ilegale asociate privind circulația și comercializarea ilicită a materialelor lemnoase, inclusiv privind fraudele și corupția. Prin intermediul programului de acțiune “Scutul Pădurii”, se urmărește prevenirea  și combaterea tăierilor de arbori din păduri. Acest proiect  este aplicat prin structurile centrale și teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției Române și ale Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în colaborare cu Garda Financiară, Garda Națională de Mediu și Instituția Prefectului.” a răspuns Ministrul delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, Lucia Ana Varga.

“Ministerul a prezentat o strategie complexă de prevenire și combatere a defrișărilor ilegale și necontrolate din zona munțiilor Apuseni, iar implementarea acestor planuri de acțiune este necesară deoarece există și un pericol major de inundații din cauza tăierilor masive ale pădurilor. Totodată, prin colaborarea administrației centrale cu cea teritorială vom reuși să aplicăm niște direcții eficiente de prevenire, combatere și sancționare a faptelor de corupție în industria lemnului din zona noastră.” a declarat senatorul Alexandru Cordoș.

Senatorul Alexandru Cordoș a punctat și necesitatea de implementare a regulamentelor europene obligatorii pentru statele membre ale Uniunii Europene, care au ca obiectiv prevenirea comerțului ilicit și tăierea ilegală a arborilor.

În ceea ce privește desfășurarea proiectelor privind alocarea de fonduri pentru reîmpădurire, Ministerul Mediului și a Schimbărilor Climatice precizează că lucrările de regenerare se finanțează din fondul de conservare și regenerare a pădurilor, prevăzut de art.33 din Legea nr.46/2008 din Codul Silvic.

Leave a Reply