Protecţia mediului o prioritate de stânga pentru o Românie Curată!

Schimbările climatice reprezintă una dintre preocupările esenţiale ale societăţii zilelor noastre (inundaţii, incendii, cutremure, inundarea zonelor amenajate sub nivelul mării, etc). Există o mare posibilitate ca schimbările climatice să devină ireversibile în condiţiile  creşterii temperaturii pământului cu 2-3 °C.

Fenomenele meteorologice extreme pot duce la înregistrarea unor declinuri economice, datorate pagubelor de natură materială şi psihică a numeroase comunităţi.

Ecologia este născută şi din valorile stângii iar în România ea este slab reprezentată. De-a lungul istoriei recente numeroşi lideri de stânga din partide social-democrate, socialiste europene, au avut simpatii pentru cauza ecologistă şi de multe ori partide verzi au participat în guverne alături de partide de stânga,  cel mai renumit exemplu fiind colaborarea dintre partidul verde (The Alliance ’90/The Greens) condus de  domnul Joschka Fischer (ministru de externe şi vice-cancelar în guvernul social-democratului Gerhard Schröder, 1998-2005) şi social-democraţii germani.

În Parlamentul European, Partidul Verde European colaborează cu familia politică a Partidului Socialist European a cărei membri suntem.

În România mişcarea ecologistă este încă în faza incipientă. Cu toate că există o platformă politică specifică, aceasta are o aderenţă redusă în rândul societăţii.

România are mari probleme de mediu, poluarea fiind un factor nociv pentru aer şi ape. Despăduririle majore din ultimii 20 de ani dar şi dezafectările unor obiective industriale făcute fără ecologizare au provocat pagube substanţiale mediul ambiant.

PSD îşi propune să dezbată energic problemele ecologice din România: „Construirea, în cadrul Partidului, a unei structuri ecologiste (similare TSD, Organizaţiei de Femei şi celei de Seniori) care să dezvolte mesajul PSD în această direcţie. Acceptarea, chiar încurajarea şi sprijinirea TSD şi a Organizaţiei Ecologiste de a promova idei şi forme de acţiune chiar mai evoluat-radicale (gen Brigăzi Verzi) faţă de linia oficiala a Partidului, în scopul testării acestora ca efect politic şi social şi însuşirii lor ulterioare” România Corectă, Victor Ponta. Iniţiativa preşedintelui Ponta a fost materializată deja în Cluj, unde TSD-PES Cluj au organizat deja o dezbatere „Cum să salvam Rosia Montana” în primăvara acestui an.

Trebuie să preluăm temele ecologiste, de stânga şi să creăm un cadru propice în care le putem aplica. Toate eforturile noastre pentru un mediu mai curat sunt necesare.

Eficienţa energetică este o certitudine win-win iar reglementarea pieţii energetice este imperios necesară. România are o tradiţie seriosă în ceea ce priveşte producţia de energie, beneficiind de un sistem organizat dar depăşit tehnic şi slab evaluat economic.

PSD trebuie să dezvolte o ofertă politică ambiţioasă în prinvinţa energiei regenerabile (aproximativ 33% din energia electrică ar trebuii să aibe provenienţă din resursele regenerabile)Decalajul inovator, tehnologic al României faţă de alte state membre ale UE este resimţit şi în acest domeniu. Uniunea Europeană a început să dezvolte şi să promoveze încă din anii `90, energie regenerabilă, pentru a înlocui combustibilii fosili.

Probabil că mulţi dintre noi se întreabă ce ar trebuii să facem concret în acest demers ecologic. Soluţiile sunt numeroase: Utilizarea biomasei (lemn), a deşeurilor biodegradabile şi a biogazului de către centralele electrice; Folosirea boilerelor ce funcţionează pe bază de lemn în clădiri (ce înlocuiesc încălzirea din clădiri bazată pe electricitate sau combustibili); Extragerea căldurii din sol prin sursele geotermale sau energie solară; Generarea de energie eoliană prin turbinele eoliene; Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a creşterii carburanţilor regenerabili.

Biocombustibilul este o realitate a secolului XXI. Acesta a apărut datorită câtorva factori: neuniformizarea combustibilului pe glob a dus la creşterea preţului petrolului (începând cu 1973), apoi epuizarea combustibilului (ţiţei şi gaze naturale) a dus la înlocuirea treptată a surselor neregenerabile cu cele regenerabile; protejarea mediului ambiant.

Rolul viitoarei structuri ecologice a PSD este şi acela de a explica cetăţeanului că reducerea „amprentei” de carbon a UE, nu este un proces ce ţine doar de lideri politici şi transformări masive în industrie , ci însemnând şi contribuţia individuală a fiecăruia dintre noi în ceea ce priveşte reducerea emisiilor prin diferite modalităţi: izolarea locuinţelor şi a conductelor de apă caldă (peste 50% din pierderea de căldură se datorează din cauza slabei izolări a locuinţelor); stingerea becurilor din camerele unde nu locuim; închiderea completă a electronicelor – scoaterea lor din standby; sortarea deşeurilor pentru reciclare; verificarea presiunii în pneuri, utilizarea uleiurilor de motor cu vâscozitate redusă; călătoria cu trenul.

România trebuie să se ralieze Strategiei Energetice Europene prin asigurarea creşterii ponderii energiei alternative în producţia de energie. Acţiunea coordonată la nivel european în privinţa energiei nu este o noutate, UE având un cadru unic de reglementare a politicilor energetice. Aceast tip de administrare a energiei va asigura resurse energetice competitive, durabile şi mai ales sigure pentru mediu, urmărind reducerea emisiilor de CO2. Direcţiile prin care UE doreşte să-ş atingă obiectivele energetice şi de mediu propuse sunt: eficientizarea şi diversificarea pieţelor energetice; politică ambiţioasă în privinţa energiei regenerabile; economisirea energiei (nivel industrial şi rezidenţial); cooperare europeană şi internaţională.

Această raliere trebuie acompaniată cu protecţia ecosistemelor din România şi reconstrucţia ecologică acolo unde este necesară. Protejarea tezaurului natural (floră, faună) din Deltă, Dunăre, Parcuri Naţionale şi Marea Neagră, îngrijirea ariilor şi siturilor protejate de lege sunt prioritare pentru România (1121 Arii Naturale Protejate din care 27 sunt Parcuri  Naţionale şi naturale; 3 rezervaţii ale biosferei incluse în patrimoniul Unesco – Delta Dunării, Retezat şi Pietrosul Rodnei.

Problema deşeurilor, prevenirea generării, reciclarea şi valorificarea acestora trebuie rezolvată. Colectarea selectivă, folosirea deşeurilor ca materie primă în construcţie, valorificarea lor prin metoda tehnică şi depozitarea controlată sunt soluţii eficiente pentru moment.

Partidul Social Democrat are deja o expertiză în domeniul ecologizării României printr-un program lansat în guvernarea Năstase: „România Curată” (Aprilie 2002) Esenţa acestui program cuprindea următoarele aspecte: asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural; asigurarea unui management integrat al deşeurilor; creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei în spiritul protecţiei mediului.

Horia Nasra

Secretar General TSD Cluj

Vicepreședinte PES România

Leave a Reply