Proiectul PSD
Group of people on peak mountain climbing helping team work , travel trekking success business concept

Proiectul PSD

Societatea românească se schimbă. Accesul la noi surse de informare, digitalizarea
economiei, privatizarea resurselor, schimbările climatice, noile interacțiuni dintre
salariați și angajatori, reprezintă doar o parte dintre rațiunile pentru care Partidul
Social Democrat trebuie să își modernizeze acțiunea politică, fără însă a renunța la
bătăliile politice care au caracterizat stânga românească în ultimii 127 de ani. În
perspectiva următoarelor competiții politice, social-democrații români trebuie să
identifice cauzele ce pot genera o nouă voință politică, aptă să restabilească o relație
de încredere cu cetățenii.
O dezvoltare sustenabilă
Partidul Social Democrat susține construirea unei societăți echitabile și consolidarea
dimensiunii sociale a acesteia, prin politici adecvate, care să reglementeze în mod
eficient justiția socială, mobilitatea socială, reducerea sărăciei și a inegalității
veniturilor.
Criza sistemului bancar din anul 2008 a demonstrat imperfecțiunea piețelor. Statele
s-au îndatorat pentru a salva băncile, în timp ce oamenii au resimțit acut costurile
austerității. În România, dreapta politică a preferat să taie salariile și să impoziteze
pensiile, pentru a-și proteja clientela politică. Rezultatul acestor măsuri bazate pe
individualism a fost creșterea inegalităților la cote alarmante.
Partidul Social Democrat dorește un alt model de dezvoltare. Un parteneriat între
capital și cetățeni cu scopul de a asigura o dezvoltare sustenabilă. Principala luptă a
următorilor ani este să asigurăm creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Pentru a
face acest lucru, proiectul nostru politic propune dezvoltarea un mediu economic
sănătos și luarea unor măsuri sociale ce pot asigura garanția unei dezvoltări
echitabile. Pentru a realiza acest lucru, propunem următoarele direcții:
● Încurajarea sectoarelor economice cu potențial
● Sprijinirea inovației și sectorului digital
● Educația antreprenorială și IMM-urile
● Combaterea sărăciei și a inegalităților sociale și regionale
● Dezvoltarea infrastructurii
● Venituri decente
România, un stat social
România este un stat social, conform Constituției. Acest lucru presupune necesitatea
unui stat puternic, capabil să asigure cetățeanului protecție socială, accesul la

educație și sănătate de calitate pentru toți, protecția mediului și combaterea activă a
oricăror forme de discriminare sau inegalități. Partidul Social Democrat a jucat un rol
activ în definirea acestor obiective în legislația țării noastre și propune protejarea
acestor drepturi sociale esențiale pentru România. Susținem o serie de măsuri active
capabile să dezvolte rolul social al statului:
● Educația de calitate
● Sănătate de ultimă generație pentru toți
● Sistemul de protecție socială
Un parteneriat pentru viitor
Pentru o societate justă din punct de vedere social, avem nevoie să reclădim
încrederea între diferitele categorii sociale și între generații. Dreapta a semănat ura,
folosind un discurs agresiv și populist, cu scopul de a câștiga puncte electorale. Dar
pentru a prospera, noi, cei de stânga, știm că avem nevoie de un parteneriat la
nivelul societății pentru direcțiile de viitor. Partidul Social Democrat a fost mereu
promotorul unei atitudini responsabile și propune reclădirea coeziunii sociale prin
gestiunea unor probleme acute care afectează în prezent România:
● Problema demografică
● Bătrânețea activă
● Diaspora și românii de pretutindeni
● Oportunități pentru tineri și locuri de muncă
● Echilibru între viața privată și viața profesională
Un nou pact pentru mediu
Provocarea următorilor ani va fi realizarea unei tranziții echitabile spre o economie
care protejează mediul și reduce efectele schimbărilor climatice. Este vorba despre
un proces deja demarat la nivel european, la care România trebuie să participe și
pentru care țara noastră trebuie să vină cu soluții, în așa fel încât impactul asupra
cetățenilor să fie cât mai redus, dar și rezultatele să fie vizibile. Partidul Social
Democrat militează pentru un nou pact pentru mediu bazându-se pe următoarele trei
direcții:
● O tranziție echitabilă
● Protejarea mediului și resurselor naturale
● Economia circulară și industria verde
Digitalizare echitabilă

O altă cauză a discrepanțelor socio-economice din România, dar și la nivel european
sau global, o reprezintă implementarea noilor tehnologii și accesul limitat pentru părți
importante ale populației. Partidul Social Democrat, pentru a se asigura că
beneficiile digitalizării sunt distribuite în mod echitabil, va dezvolta trei direcții de
politici publice:
● Digitalizarea administrației publice
● Educația digitală
● Investiții în infrastructură digitală

Leave a Reply