Proiecte de Lege – Cornel Itu

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, 15 aprilie 2014, două proiecte de lege pe care le-am susţinut şi care cred că vor avea un impact benefic asupra comunităţii noastre.

Am expus în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor importanţa Proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. în domeniul public al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, judeţul Cluj, şi sunt mulţumit că iniţiativa a fost adoptată cu 337 de voturi din 338. Prin adoptarea acestei legi, iniţiată de Guvernul Ponta, 2505 mp de teren intră în domeniul public al municipiului Dej şi acest bun va fi exploatat în folosul comunităţii.

A doua iniţiativă legislativă adoptată de Camera Deputaţilor este Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.59 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit acestei legi, pe care am susţinut-o permanent, persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, vor fi excluse de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege, reglementându-se situaţiile în care aceste persoane se prezintă pentru reevaluare. Cred că era timpul să li se acorde persoanelor cu handicap ireversibil respectul cuvenit, astfel încât să fie scutite de un lanţ birocratic fără rost.

Cred că rolul nostru, al celor aleşi să reprezinte cetăţenii în Parlamentul României, este să oferim un cadru legislativ adaptat în permanenţă nevoilor societăţii. Pornind de la acest principiu, voi iniţia şi voi sprijini întotdeauna proiecte ce pot aduce un beneficiu cetăţenilor acestei ţări şi comunităţii din care provin.

Leave a Reply