Preluarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Preluarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Parlamentul României

Senat

INTERPELARE

Adresată:                                     Domnului Victor-Viorel Ponta

                                                            Prim-ministru, ministru interimar al Finanțelor Publice

Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu

                                                            Ministrul Educației și Cercetării Științifice

Domnului Daniel Constantin

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

De către dl. senator:                        Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:               Nr. 13

Colegiul electoral:                            Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                       PSD

Şedinţa Senatului din data de:     23-03-2015

Obiectul interpelării: Preluarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Stimate domnule Prim-ministru, stimaţi domni Miniştri,

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj se află în prezent într-o situație financiară dificilă din cauza datoriilor acumulate. Instituția este afectată de lipsa materialelor și aparaturii, clădirea în care își desfășoară activitatea nu are încălzire din anul 2006, iar angajații au salarii restante.

Această situație este cauzată și de faptul că preluarea instituției din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV-Cluj), respectiv din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, nu s-a finalizat.

Pentru a prelua instituţia, USAMV-Cluj a solicitat anularea datoriilor acesteia.

În urma întâlnirii, din data de 14.01.2015, dintre Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, preşedintele Academii de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi Ministrul Finanţelor Publice, s-a convenit pentru identificarea unei soluţii la rectificarea bugetului de stat.

Stimate domnule Prim-ministru, stimaţi domni Miniştri, cunoscând preocupările dumneavoastră legate de susținerea cercetării în toate domeniile, vă rog să-mi precizaţi care sunt demersurile care se vor întreprinde la nivelul celor trei ministere pentru soluţionarea acestei situaţii.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Alexandru CORDOŞ

 

Senator Colegiul 4, Cluj

Leave a Reply