Parlamentarii judeţului Cluj într-o dezbatere despre învăţământ la ISJ

O masă rotundă pe probleme de educaţie, la care au participat parlamentarii judeţului Cluj, a avut loc la iniţiativa conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj,  în data de 19 octombrie, ora 11 la sediul instituţiei. Scopul agreat fiind acela de a centraliza opinii cu privire la evoluţia învăţământului preuniversitar din România, dar şi de a prezenta acele modificări de ordin legislativ care sunt considerate de maximă importanţă şi urgenţă, discuţiile au curs în regim dezbatere timp de 2 ore.

 

După o prezentare axată pe câteva problematici-cheie identificate la nivel de ISJ Cluj, dezbaterea, păstrând în liniile ei generale scheletul prezentat de inspectorul şcolar general, Valentin Claudiu Cuibus, s-a constituit din intervenţiile repetate ale domnilor parlamentari, concret pe unul sau mai multe dintre aspectele propuse.

Din categoria propunerilor legislative pentru a căror realizare Inspectoratul Şcolar General îşi doreşte implicarea directă a parlamentarilor clujeni sunt de amintit: deblocarea posturilor nedidactice/auxiliare, intrarea în liceu în clasa a 9-am condiţionată de obţinerea unei medii de minim 5 la evaluarea naţională, eliminarea posibilităţii înscrierii în circumscripţie la clasa pregătitoare-clasa I doar pe baza flotantului, posibilitatea premierii cadrelor cu rezultate deosebite, dar şi a elevilor olimpici, modificarea-corectarea coeficienţilor utilizaţi pentru calculul finanţării /elev, dar şi, o idee umanim acceptată, stabilitate legislativă în domeniul educaţiei.

Firesc a părut şi demersul de trecere în revistă a măsurilor care au fost luate, respectiv se vor a fi luate la nivel local pentru îmbunătăţirea sistemului: eficientizarea sistemului de inspecţie şcolară, eficientizarea reţelei şcolare, restructurarea învăţământului de excelenţă, organizarea învăţământului profesional şi tehnic în funcţie de cerinţele de pe piaţă, precum şi o colaborare eficientă cu primăriile.

Dincolo de susţinerea ideilor subliniate de domnul inspector şcolar general, Valentin Claudiu Cuibus, cei 7 parlamentari prezenţi, respectiv doamna Steluţa Cătăniciu, reprezentanta domnului senator Marius Nicoară, au deschis câteva axe de discuţie care vizau probleme din sistem. Astfel, domnul deputat Cornel Itu a ridicat problema finalizării campus-urilor şcolare la care au început deja lucrările, domnul deputat Iosif Koto a accentuat importanţa măsurilor care duc la creşterea performanţei personalului didactic, iar despre salarii a vorbit şi domnul senator Şerban Rădulescu şi domnul senator Alexandru Cordoş. Subiectul alcătuirii unui curriculum unanim acceptat şi deci mai stabil în timp a pornit dinspre domnul deputat Iosif Koto şi domnul deputat Mate Andras Levente, în vreme ce problema retrocedării clădirilor unor şcoli, respectiv cea a dificultăţii transportului elevilor la unele şcoli au primit un răspuns prompt ce viza comunicarea situaţiei către minister din partea inspectorului şcolar general.

Posibilitatea demarării procedurilor pentru alcătuirea unui consorţiu între şcolile clujene şi situaţia liceelor tehnologice pentru care se vor iniţate parteneriate cu mediul de afaceri au mers pe linia construcţiei noii reţele şcolare, iar accentul s-a pus exact pe comunicarea cu toţi factorii implicaţi pornind de la comunitatea locală reprezentată de primării. Domnul deputat Petru Călian a ridicat şi problema siguranţei în şcoli, tocmai pe această direcţie a implicării consiliilor locale pentru dotarea şcolilor cu supraveghere video permanentă, iar doamna Steluţa Cătăniciu respectiv domnul deputat Mircea Giurgiu s-au arătat interesaţi de starea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor de învăţământ în mediul rural, acolo unde lipsa instalaţiilor de apă şi canalizare au dus la neobţinerea acesteia. Legat de siguranţa elevilor s-a mai pronunţat şi domnul senator Şerban Rădulescu, îngrijorat de numărul de puncte de comerţ ce vând ţigări şi alcool în zona şcolilor.

Finalmente, discuţiile s-au centrat pe necesitatea obţinerii unei stabilităţi legislative în domeniul educaţiei, fie că imobilitatea legislativă ar viza un an calendaristic, pe sistemul Codului Fiscal, fie chiar, în liniile ei mari, durata unei generaţii. (5-8; 9-12).

Au participat, în total, un număr de 7 parlamentari clujeni, respectiv doamna Steluţa Cătăniciu, ca reprezentant al domnului senator Marius Nicoară.

Următoarea astfel de întâlnire de discuţii s-a stabilit că va avea loc în perioada votării bugetului, la care vor fi invitaţi şi preşedintele Consiliului Judeţean, respectiv primarul municipiului pentru stabilirea unor obiective comune de investiţii pe anul viitor.

Acţiunea a fost gândită în cadrul unui demers de consultare a factorilor implicaţi cu privire la evoluţia sistemului de învăţământ clujean. Au avut loc până acum discuţii cu mai multe Consilii de Administraţie şi cu directorii colegiilor tehnice şi liceelor tehnologice. După această întâlnire, urmează, săptămâna următoare, una cu directorii şcolilor teoretice, apoi una cu reprezentanţii asociaţilor de părinţi şi Consiliului Şcolar al Elevilor, cu mediul de afaceri şi, nu în ultimul rând, cu mass media.

Leave a Reply