Lăpușan: Guvernul Ponta a relansat absorbția fondurilor europene în ultimul an!

Guvernul Ponta a reușit creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, într-un singur an deblocând programele blocate în timpul guvernărilor PDL și în același timp a triplat gradul de absorbție al fondurilor europene, de la 7,5% la peste 20%, iar toate acestea având principalele programe europene blocate mai mult de jumătate din această perioadă.

„Acest succes este cu atât mai important având în vedere că o parte din programele europene erau suspendate sau presuspendate.  România nu mai are în acest moment programe sectoriale suspendate, după ce a fost deblocat şi ultimul program sectorial presuspendat, Creşterea Competitivităţii” a declarat dl. Remus Lăpușan, președintele PSD Cluj.

În prezent, suntem în fața unui nou Acord de Parteneriat cu UE, care va defini modul în care vom investi sumele atrase din fondurile europene pentru dezvoltare în 2014-2020. Acordul a fost supus consultării publice în data de 1 octombrie, urmând să fie transmis, informal,  Comisiei Europene.

În perioada 2014-2020, investițiile din fonduri europene trebuie să răspunda la cinci mari provocari:

  • Competitivitatea: Se au în vedere trei obiective: (a) consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării; (b) îmbunătățirea accesului, utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicare; (c) creșterea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol și a sectorului pescuitului și acvaculturii.
  • Oamenii și societatea: Trei dimensiuni: (a) promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă; (b) promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; (c) investiții în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții.
  • Infrastructura: Prima versiune a Acordului de Parteneriat a stabilit două mari obiective pentru a răspunde acestei provocari: (a) promovarea transportului durabil și eliminarea blocajelor apărute în infrastructură rețelelor importante; (b) îmbunătățirea accesului utilizării și calității tehnologiilor informatice și de comunicații.
  • Resursele: Există obligația și nevoia de a îmbunătăți protecția mediului și de a trece la practici mai durabile în agricultură, construcții, industriile extractive și, în general, în afaceri.
  • Administrația și guvernarea: Elemente cheie: transparența, integritate, eficiență, e-Guvernare, profesionalism și motivarea resurselor umane din administrație.

Leave a Reply