La mulţi ani ! Crucea Roşie Română

PSD Cluj urează un sincer “La mulţi ani!” Crucii Roşe Române.

Într-o eră în care violenţa endemică, etnică şi rasială, discriminarea, izolarea şi conflictele armate sunt prezente pretutindeni, Crucea Rosie Română promovează toleranţa şi întrajutorarea, respectul reciproc şi parteneriatul social.

Despre Crucea Roşie Română

Crucea Roşie Română este o organizaţie neguvernamentală, de interes naţional, bazată în principal pe voluntariat, şi este membră a Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie încă de la înfiinţarea sa în 1876.

Fiind condusă în activitatea sa umanitară de Principiile Fundamentale ale Mişcării –  Umanitate, Imparţialitate, Neutralitate, Independenţa, Voluntariat, Unitate, Universalitate – Crucea Roşie Română contribuie la alinarea şi prevenirea suferinţei sub toate formele, protejează sănătatea şi viaţa, asigură respectul faţă de demnitatea umană, fără a face nici o discriminare legată de naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă militară, socială sau politică. Principalele domenii de activitate sunt: pregătirea pentru intervenţie în caz de dezastre, intervenţia în caz de dezastre, programele de educaţia pentru sănătate, difuzarea dreptului internaţional umanitar şi promovarea valorilor umanitare.

 

Leave a Reply