Itu: „Turismul ecumenic, un proiect de succes şi o promisiune onorată”

Mănăstirile sînt sufletul turismului ecumenic din România, iar nevoia de pelerinaj creştin adînc înrădăcinată în subconştientul oamenilor, îi îndreaptă pe aceştia spre locurile binecuvîntate şi o firească primenire sufletească. Şi, nu o dată, pelerinii spun că după o zi sau cîteva ore petrecute într-o mănăstire şi-au aflat răspuns frămîntărilor, soluţie problemelor celor mai grele şi tămăduire suferinţelor trupeşti şi sufleteşti.

Preferat de românii cu venituri mici, în general de persoanele trecute de 50 de ani, turismul de pelerinaj atrage însă şi persoane mai tinere, pe amatorii de turism cultural, ştiut fiind că vechile biserici şi mănăstiri adăpostesc valori inestimabile de cultură, tradiţie ortodoxă şi viaţă spirituală. În acest sens, organizarea unor pelerinaje cu enoriaşii bisericilor parohiale din Bobîlna, Buneşti, Urişor şi Viile Dejului, proiect demarat în septembrie, este mai mult decît binevenit. Iniţiativa aparţine deputatului Cornel Itu, şi reprezintă materializarea unor promisiuni mai vechi, făcute credincioşilor din parohiile amintite.

„Turismul de pelerinaj este un obiectiv important al preocupărilor mele – a declarat Cornel Itu. Am promis mai multor parohii aparţinînd Colegiului 6 Dej că voi sprijini şi încuraja tot ce este legat de spiritualitatea şi credinţa noastră strămoşească. Este nevoie, în această perioadă puternic marcată de frămîntări politice şi convulsii sociale, să ne reamintim că, ceea ce ne-a întărit întotdeauna, a fost credinţa şi apropierea de biserică. Această convingere a stat la baza iniţiativei mele de a sprijini derularea unor excursii, cu scop ecumenic, în locurile sfinte ale mănăstirilor Rohia, Moisei, Bîrsana, Strîmbu – Băiuţ şi Peri – Săpînţa. Sînt mulţumit că, într-o primă etapă, enoriaşi din localităţile Bobîlna, Buneşti, Urişor şi Viile Dejului au putut să viziteze aceste sfinte lăcaşuri. Şi, spun prima etapă, întrucît intenţia mea este de a cuprinde fiecare comună a Colegiului în acest proiect, inclusiv parohiile din Dej. Am convingerea nu numai că vom deveni mai buni. ci şi mai întăriţi în credinţa şi speranţele noastre” – a mai spus deputatul Cornel Itu.

Datorită numărului mare de schituri şi mănăstiri vechi risipite pe întinsul judeţului Maramureş, această regiune a devenit una dintre cele mai căutate zone pentru turism ecumenic. Fie că este vorba de vechi biserici, de schiturile mai retrase sau de cunoscutele mănăstiri de la Rohia, Bîrsana, Moisei etc., acestea adună în fiecare an mii de vizitatori, atraşi de renumele lăcaşurilor monahale, de frumuseţea lor arhitecturală, de pitorescul peisajului sau de faima duhovnicilor de pe aceste meleaguri. Ce rămîne însă la final de drum, cînd pelerinajul s-a încheiat? Dincolo de valenţele turistice, de dorinţa personală de a vedea frumosul închinat lui Dumnezeu, oamenii rămîn cu ferma convingere că au săvîrşit ceva bun şi luminos pentru ei şi familiile lor. O vizită la o mănăstire se dovedeşte astfel mult mai mult decît o lecţie de istorie sau un prilej de a admira o capodoperă de arhitectură şi artă bizantină, devenind o căutare proprie, fie că sîntem sau nu conştienţi de ea.

Un proiect de suflet pentru care se cuvin felicitări deputatului Cornel Itu şi celor implicaţi în organizarea excursiilor.

Leave a Reply