Interpelare, Cornel Itu: „Situaţia investiţiilor în sistemul de irigaţii în zona Văii Someşului”

Adresată:  domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

De către:  Cornel Itu, deputat PSD

Obiectul interpelării:  Situaţia investiţiilor în sistemul de irigaţii în zona Văii Someşului

Domnule ministru, o agricultură competitivă la nivel european cere şi o infrastructură pe măsură, însă lipsa sistemelor de irigaţii în unele zone cheie ale României este un fapt. Cu toate că fertilitatea solului ţării noastre ar putea asigura hrana pentru dublul populaţiei actuale a României, suntem în continuare în situaţia de a importa cantităţi uriaşe de produse alimentare.

Conform unui studiu dat publicităţii în acest an de Banca Mondială pe tema sistemului de irigaţii din România, din cele 14,8 milioane de hectare de teren agricol din ţara noastră, 9,3 milioane hectare reprezintă terenurile arabile. Pe 0,5 milioane de hectare, din cele 2,9 milioane de hectare de teren arabil amenajat pentru irigaţii în perioada 1970-1989, există încă sisteme de irigaţii viabile economic. Pe alte aproximativ 0,6 milioane de hectare sistemele de irigaţii sunt marginal viabile, iar pe 1,8 milioane de hectare sistemele sunt neviabile economic. Concluzia este că din cele 9, 3 milioane de hectare de teren arabil doar 1,1 hectare mai beneficiază de irigaţii, faţă de aproape 3 hectare irigate înainte de 1989. Agricultura este unul dintre factorii principali care influenţează creşterea economică a României, însă, lipsa unui sistem de irigaţii performant îi face pe fermieri şi agricultori dependenţi de capriciile naturii.

Domnule ministru, una dintre priorităţile programului de guvernare pe care vi l-aţi asumat este redefinirea sistemului de irigaţii al României prin finanţarea, din fonduri structurale, a unui proiect de amploare. Având în vedere că economia teritoriului cuprins de Valea Someşului se bazează în special pe agricultură şi zootehnie, vă întreb, domnule ministru:

  1. A fost cuprinsă Valea Someşului în programul de investiţii din 2013? În cazul în care răspunsul este afirmativ, în ce au constat investiţiile pentru sistemul de irigaţii al acestei zone?
  2. Care este planul de investiţii pentru anul 2014 privitor la sistemul de irigaţii din zona Văii Someşului?

 

Solicit răspuns în scris.

Cu stimă,

Cornel Itu – deputat PSD

Colegiul nr.6
Circumscripţia 13 – Cluj

 

Bucuresti,

28 noiembrie 2013

Leave a Reply