Interpelare, Cordoș: „Protejarea monumentelor istorice naţionale”

GRUPUL PARLAMENTAR PSD
INTERPELARE
Adresată: Domnului Daniel-Constantin Barbu
Ministrul Culturii
De către dl. senator: Alexandru Cordoş
Circumscripţia electorală: Nr. 13
Colegiul electoral: Nr. 4, jud. Cluj
Grupul parlamentar . PSD
Şedinţa Senatului din data de: 10-06-2013
Obiectul interpelării: Protejarea monumentelor istorice naţionale
Domnule ministru, La nivel naţional multe monumente istorice se află într-un stadiu avansat de degradare, sunt neîntreţinute sau distruse datorită inacţiunii proprietarului sau administratorului. Legea nr. 422 din 2001 republicată nu prevede expres sancţiuni pentru faptul că proprietarul sau administratorul nu se preocupă de protejarea sau restaurarea monumentelor istorice asupra cărora au drept de proprietate sau le au în administrare după caz.
Domnule ministru, având în vedere cele prezentate vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi preciza ce prevederi legislative veţi adopta pentru soluţionarea acestei probleme şi care este termenul de implementare?
Solicit răspuns scris.
Vă mulţumesc,
Senator,
Alexandru CORDOŞ
Vicelider Grup PSD

Leave a Reply