Interpelare: Controlul medical pentru personalul implicat în siguranţa circulaţiei

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

Adresată:                                          Domnului Eugen Gheorghe Nicolăescu

Ministru Sănătăţii

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    23-09-2013

Obiectul interpelării: Controlul medical pentru personalul implicat în siguranţa circulaţiei

Ministerului Transporturilor a transferat, prin Ordonanța de Urgență nr. 8 din 19.02.2013, Ministerului Sănătății rețeaua spitalelor CFR, până acum find singurele instituţii sanitare autorizate să desfăşoare activităţi legate de siguranţa circulaţiei. Tot în ordonanţă s-a prevăzut posibilitatea ca şi alte structuri medicale care au dotările corespunzătoare să poată efectua astfel de controale medicale.

Într-un stat european este vital efectuarea, în cele mai bune condiţii, a unui control medical al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor. Superficialitatea controlului poate conduce la consecințe grave atât la nivelul securităţii transporturilor, cât şi la nivelul securităţii şi integrităţii individuale.

Domnule ministru, sunt convins că acordaţi importanţa cuvenită siguranţei circulaţiei, de aceea vă rog să-mi precizaţi cum va acţiona Ministerul Sănătăţii pentru a avea certitudinea că toate cabinetele medicale care vor fi acreditate pentru a efectua controale medicale personalului implicat în siguranţa circulaţiei vor respecta standardele de profesionalism necesare.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Senator,

Alexandru CORDOŞ

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply