Înfiinţarea colegiilor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare

Parlamentul României

Senat

INTERPELARE

Adresată: Domnului Remus Pricopie

Ministrul Educaţiei Naţionale

De către dl. senator: Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală: Nr. 13

Colegiul electoral: Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar. PSD

Şedinţa Senatului din data de:    27-05-2014

Obiectul interpelării: Înfiinţarea colegiilor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat sau particulare

Stimate domnule ministru,

În ultimii ani, datorită transformărilor, nu întotdeauna pozitive, suferite de sistemul de învăţământ din România, peste 300.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, au ajuns în situaţia de a absolvi liceul fără a avea o calificare profesională sau datorită nepromovării examenului de bacalaureat nu au putut să-şi continue studiile.

Unul dintre motive îl constituie slaba dezvoltare şi lipsa calităţii învăţământului postliceal, care nu a putut constitui o alternativă viabilă pentru aceşti tineri, fiind astfel nevoiţi să se alăture şomerilor deja existenţi.

O soluţie eficientă o constituie înfiinţarea unor colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, care să permită continuarea, în paralel, a pregătirii pentru obţinerea diplomei de bacalaureat şi a obţinerii unei calificări profesionale.

Stimate domnule ministru, apreciind preocupările dumneavoastră privind calitatea învăţământului şi şansele de reuşită ale tinerei generaţii, vă rog să-mi precizaţi care este punctul de vedere al Ministerului Educaţiei Naţionale referitor la această problemă.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Alexandru CORDOŞ

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply