Statutul PSD

Congresul PSD a adoptat în 2013 proiectul de modificare a Statutului partidului, prin care se introduce funcţia de preşedinte executiv al formaţiunii, care coordonează activitatea curentă de partid la nivel central, comunicarea internă cu organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti şi pentru Diaspora, precum şi comunicarea cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.

Totodată, acesta îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de către preşedintele partidului sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care ies din prevederile Statutului PSD.

Potrivit noului Statut, PSD are 21 de vicepreşedinţi din care opt vicepreşedinţi aleşi la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare a României, opt vicepreşedinţi aleşi la nivel naţional, în ordinea descrescătoare a voturilor, şi cinci vicepreşedinţi aleşi la nivel naţional din cadrul organizaţiei de femei a PSD, în ordinea descrescătoare a voturilor.

Consiliul Naţional al PSD este alcătuit din maximum 1.001 membri aleşi dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele judeţene, a municipiului Bucureşti şi a PSD Diaspora sau propuşi de Congres şi câte 25 de reprezentanţi ai fiecăruia dintre structurile interne ale partidului (TSD, OFSD, O-PSD, LAL), desemnaţi de Comitetele Executive ale acestora.

Secretarul executiv al CN are următoarele atribuţii principale: coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în cadrul Consiliului Naţional; monitorizează îndeplinirea atribuţiilor departamentelor, asigură evidenţa şi arhivarea documentelor interne ale departamentelor; primeşte prin delegare atribuţii din partea preşedintelui Consiliului Naţional.

În cadrul CN al PSD se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinşi membru ai CN şi specialişti din domeniile respective, membri şi simpatizanţi PSD. S-a eliminat prevederea conform căreia şefii departamentelor PSD sunt asimilaţi din punct de vedere politic cu vicepreşedinţii partidului.

De acum înainte, la lucrările Comitetului Executiv Naţional participă, fără drept de vot, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai PSD, secretarul executiv al CN, secretarii executivi ai PSD, trezorierul PSD, preşedintele CNDA, preşedintele CNCFI, purtătorul de cuvânt al PSD.

CExN alege preşedintele Comitetului Financiar Naţional, la propunerea preşedintelui partidului, alege şi revocă secretarul general şi secretarii generali adjuncţi, la propunerea preşedintelui PSD, alege şi revocă secretarii executivi ai CN la propunerea preşedintelui Consiliului Naţional.

Biroul Permanent Naţional este constituit din: preşedintele OSD, preşedintele de onoare al PSD, preşedintele executiv al PSD, preşedintele CN al PSD, vicepreşedinţii PSD, preşedintele CFN, liderii naţionali ai TSD, OFSD, OPSD, LAL.

Primul-ministru, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, care sunt membri ai PSD, precum şi liderii grupurilor PSD din Parlament şi din Parlamentul European sunt membri de drept ai BPN, fiindu-le asimilată funcţia de vicepreşedinte al PSD, dacă nu ocupă o altă funcţie în cadrul conducerii naţionale, conform noului Statut.

Din Secretariatul General al PSD fac parte secretarul general al partidului, secretarii generali adjuncţi ai PSD şi 7-9 secretari executivi. Secretarii executivi sunt desemnaţi sau revocaţi de Comitetul Executiv Naţional, la propunerea preşedintelui PSD, după consultarea cu secretarul general al PSD.

Click aici pentru a citire sau download – Statut PSD

 

Lasă un răspuns