Aurelia Cristea: „ADR NORD-VEST TREBUIE RECREDIBILIZATĂ”

SCRISOARE DESCHISĂ

ADR NORD-VEST TREBUIE RECREDIBILIZATĂ

Către membrii Consiliului Director ADR Nord-Vest

Având în vedere că actualul cadru al implementării politicii de coeziune va fi schimbat semnificativ în perioada următoare, de programarea bugetară a Uniunii Europene 2014 – 2020, în baza a trei priorități: creștere inteligentă, creștere durabilă, incluziune socială și a unei simplificări a procedurilor și reduceri a sarcinilor administrative a beneficiarilor locali ai finanțărilor, modalitatea de funcționare a ADRurilor trebuie structurată conform standardelor impuse de Comisia Europeană, devenind un obiectiv imperativ, a cărui îndeplinire poate determina o creștere a programelor operaționale accepte de UE pentru România.

Programele operaționale vor putea fi accesate sub spectrul unor sisteme de management și control eficiente și eficace.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest  poate deveni din 2014 un organism direct pentru accesarea fondurilor europene, prin reguli flexibile care să permită o absorbție ridicată, fără încărcarea sarcinii administrative, cu raportare directă la prevederile permisive ale cadrului European strategic comun.

ADR Nord-Vest, instituția care deservește zona geografică menționată, inclusiv județul Cluj, viitorul pol administrativ al regiunii, trebuie readusă în parametrii optimi de funcționare. Suspendarea plăților în cadrul programelor operaționale sau aplicarea corecțiilor financiare intervenind în situațiile în care auditorii CE constată ca sistemul de management și control nu funcționează corespunzător fiind în momentul de față caracteristice pentru agenție aceasta îndeplinind o parte dintre riscurilor enunțate.

Rezultatele expertizei contabile prezentate în cadrul şedinţei extraordinare de la începutul lunii februarie ne dau motive serioase de îngrijorare, deoarece au scos la lumină dezastrul financiar în care a ajuns ADR Nord-Vest, datorită fraudelor comise de angajații instituției și de incompetența managerială.

Având în vedere că între cei 24 de membrii din Consiliul Director Regional sunt președinți de consilii județene și responsabili de frunte ai autorităților locale, sunt sigură că vor impune luarea unor măsuri privind implementarea unor sisteme antifraudă în agenție, astfel încât ARD Nord-Vest să se  pregătească pentru a deveni o instituție credibilă în perspectiva noilor responsabilități.

Este important luăm în considerare, că buna gestiune financiară (BGF), este un principiu fundamental al utilizării resurselor în cadrul PO, alături de fixarea unor indicatori de etapă, de verificare în 2017 și 2019, cu posibilitatea aplicării de corecții financiare.

Astfel, pentru a recredibiliza ADR Nord-Vest  este nevoie de responsabilizarea unei conduceri competente cu o bună reputație, care să administreze instituția prin reguli flexibile și transaparente, care să permită o absorbție ridicată, fără încărcarea sarcinii administrative, cu raportare direct la prevederile permisive ale cadrului european strategic comun (CSC).

Instituția trebuie coordonată de specialiști și supervizată de un departament antifraudă care să fie vigilent la gestionarea sumelor uriașe care vor intra în aria de răspundere a instituției.

Consider necesară și creșterea implicării reprezentanţilor comunităţilor locale în descoperirea de  obiective tematice şi condiţiile generale care stau la baza proiectelor pentru a îmbunătăți șansele de a obține finanţare europeană după 2014. Trebuie organizate dezbateri pe marginea necesităților și priorităţilor locale, cu scopul depunerii de proiecte care vizează o dezvoltare durabilă. Rezultatele acestor dezbateri, proiectele, vor fi ierarhizate, prioritizate şi  apoi cuprinse în lista de proiecte strategice ce însoţeşte planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020.

Recredibilizarea ADR Nord-Vest poate să ne deschidă ușa fondurile europene în perioada 2014-2020 dar și oportunitatea de a ne demonstra că putem să respectăm cetățenii și democrația prin instituții performante și transparente.

19.02.2013                                                                                   

AURELIA CRISTEA

DEPUTAT PSD 

Leave a Reply