Cornel Itu – Scrisoare deschisă Domnului Ministru Funeriu

Domnule Ministru,

 

Mă adresez dumneavoastră în legătură cu sensibila și mult discutata chestiune a examenului de bacalaureat de anul acesta.

În calitatea mea de social-democrat, nu pot fi indiferent la drama și zbuciumul apărute în numeroasele familii pe care le reprezint în parlamentul României ca urmare a rezultatelor obținute de absolvenți în recenta sesiune de bacalaureat.

Printre multele aspecte controversate sesizate de către absolvenți și părinți, un loc deosebit ocupă problema transparenței cu privire la notarea, corectarea și rezolvarea contestațiilor. Este vorba despre accesul neîngrădit al candidaților și al părinților lor la lucrările scrise în special la cele care fac obiectul contesațiilor atât pentru mărirea notei cât și pentru promovarea examenului. Această procedură, a vizionării propriei lucrări corectate, era un fapt comun în sistemul de învățământ românesc în anii  ‘ 90, dovedindu-se corectă și benefică atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice.

Procedura transparenței asigură un drept fundamental al elevului, dreptul la o examinare și evaluare corectă a cunoștințelor sale.

O asemenea măsură va avea și un impact asupra pregătirii absolvenților pentru viitoarele sesiuni de bacalaureat, totodată va elimina sentimentul de neîncredere în corectitudinea notelor și a corectării lucrărilor.

În ceea ce privește situația examinatorilor, măsura vine și în ajutorul lor, exonerându-i de stigmatul neîncrederii și al acuzelor publice și în același timp va determina sporirea autoexigenței și responsabilității în raport cu notarea lucrărilor.

Procedura transparenței înlătură totodată eventualele cazuri de manipulare ale părinților de către elevii mai puțin pregătiți dispuși să arunce nepregătirea lor pe seama relei intenții a examinatorilor.

Accesul la lucrările scrise implică anumite cheltuieli legate de eventuala solicitare a unor cópii, cheltuieli care, firesc, vor fi suportate de cei interesați.

O altă problemă importantă și stringentă, deoarece urmează curând noua sesiune de bacalaureat, o reprezintă utilizarea camerelor de supraveghere. Procedura este întemeiată, corectă, acceptată, cu condiția ca ea să se aplice absolut în toate unitățile unde se desfășoară examenul.

Domnule Ministru, în această scrisoare deschisă, am expus succint aspecte importante ale desfășurării examenului de bacalaureat, precum și propuneri de performare a sistemului de examinare.

Consider însă, că o întrevedere directă în care să dezbatem argumentat aspecte ale susținerii examenului de bacalaureat pentru adoptarea unor măsuri reformatoare în învățământul românesc, este necesară și întemeiată, fapt pentru care doresc să mă primiți în audiență.

Vă mulțumesc,

 

Cornel Itu

Deputat PSD

Colegiul nr. 6 Dej

Circumscripția nr.13 Cluj

Leave a Reply