Cornel Itu: Rata abandonului şcolar este alarmantă, dar părinţii care îşi privează copiii de educaţie încasează alocaţiile

Deputat Cornel  ITU

Birou Parlamentar

Str. 1 Mai, nr. 1, Dej, România

Tel. 0744.646836 (mobil) | 0264.213116 (fix)

cornel.itu@cdep.ro| www.cornelitu.ro

            Dej, 31 Martie 2014

INTERPELARE

 

 

         Adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

         De către:  Cornel Itu, deputat PSD

         Obiectul interpelării:  Rata abandonului şcolar este alarmantă, dar părinţii care îşi privează copiii de educaţie încasează alocaţiile

         Stimată doamnă ministru, abandonul şcolar este una dintre problemele care afectează pe termen mediu şi lung societatea românească, efectele fiind dramatice: copii exploatați prin muncă sau trimiși să cerșească, tineri expuşi marginalizării şi excluziunii sociale, rezultate slabe în privinţa integrării sociale a unei părţi semnificative a minorităţii etnice rome, şomaj şi o povară fiscală excesivă asupra bugetului de stat pentru alocarea ajutoarelor sociale către persoanele care nu pot fi integrate pe piața muncii din cauza lipsei de educație.

         Un efect pozitiv în prevenirea abandonului şcolar a fost înregistrat în urma aplicării prevederilor Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, actualizată şi prin Hotărârea de Guvern 33/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. Potrivit art.8, alin. 1 al HG 33/2012,  ”Familiile definite la art. 2 din lege, care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub 8”.  Totodată, alineatul 2 al art.8 din același act normativ prevede că ” La depunerea cererii de acordare a alocaţiei, reprezentantul familiei prezintă la dosar o adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste că aceştia frecventează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.” Pentru a se realiza o evidență clară a frecventării cursurilor școlare de către elevi, actul normativ prevede la art. 12, alin. 1: ”Pentru copiii de vârstă şcolară din familiile care beneficiază de alocaţie, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv ale municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, au obligaţia de a comunica agenţiilor teritoriale, până la data de 15 a lunii următoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind absenţele şcolare nemotivate înregistrate de către aceşti copii, conform formatului electronic convenit cu agenţiile teritoriale.”

         Reglementarea potrivit căreia ”diminuarea cu 20% a cuantumului alocaţiei se calculează pentru un număr de 10 absenţe nemotivate şi se menţine până la înregistrarea unui număr de 20 de absenţe nemotivate pentru care se aplică diminuarea cu 50%”, stipulată în art.8 alin.6, a avut un efect pozitiv, reflectându-se, după intrarea în vigoare a Legii, în scăderea ratei abandonului școlar la 17,4% în anul 2012 față de 18,4%  în anul 2011. Cu toate acestea, procentul înregistrat în țara noastră depășește, în continuare, cu mult media europeană, de 12,8%.

În lumina acestor constatări, cred că introducerea unei prevederi în Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, care să condiționeze și acordarea alocației de stat pentru copii ( în cazul minorilor cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani) de frecventarea formelor de învățământ obligatorii ar fi binevenită. Consider că un asemenea demers ar genera un efect pozitiv, copiii care se încadrează în categoria de risc de abandon școlar devenind astfel mai puțin expuși.

         Având în vedere aceste aspecte, vă rog să îmi transmiteți care este punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu privire la introducerea obligativității frecventării cursurilor școlare ca o condiție pentru acordarea alocației de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani.

         Solicit răspuns în scris.

                                                                                     Cu stimă,

                                                                  Cornel Itu – deputat PSD

                                                                           Colegiul nr.6
Circumscripţia 13 – Cluj

Leave a Reply