Deputatul Cornel Itu preocupat de eradicarea violenței din școli

Asistăm, din ce în ce mai frecvent la escaladarea vilenței în școli, la scene de agresivitate fizică sau verbală, la desconsiderarea valorilor morale. Acest lucru m-a determinat să adresez o interpelare domnului Ministru al Educației, Remus Pricopie, convins fiind că este necesară elaborarea unei strategii comune, care să implice nu numai Instituțiile Statului ci și o parte importantă a societății civile.

Pentru mine, afirmă domnul deputat Itu Cornel, dar și pentru cetățeni, părinți, elevi, este important să știe că există măsuri, că există un anume mod de abordare în privința violenței școlare, și că prin eforturi convergente se poate institui acel climat, absolut necesar performanței școlare, dar și formării unui tineret ancorat între realitate marcată de adevărate valori morale.

Din răspunsul primit din partea Ministrului Educației rezultă că există cu adevărat preocupări în acestă privință.

Instituțional s-a constituit Consiliul Național pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Mediul Școlar. Există Programe, atât la nivel Național cât și al Inspectoratelor și Unităților Școlare de prevenire și combatere a violenței, ceea ce este salutar dar nu și suficient.

Consider, apreciază domnul deputat Cornel Itu că există și alternative educaționale care pot conduce la o finalitate pozitivă așteptată, alternativă la îndemâna cadrelor didactice, a părinților. Respectiv diversificarea activităților extracuriculare, implementarea unor proiecte POSDRU și a unor programe MATRA de combatere a violenței în mediul școlar și zonele adiacente acestuia.

Implementarea unor asemenea programe atrage după sine exact acea parte financiară ce ne lipsește pentru a stimula reforma Statului și a Instituțiilor acestuia, a Organizațiilor Neguvernamentale și a relațiilor dintre acestea.

Dacă ar fi să dăm un exemplu m-aș raporta doar la faptul că România a beneficiat anual de asistența financiară nerambursabilă din partea Guvernului Olandez pe programul MATRA de aproximativ 4-5 milioane de euro, ceea ce apreciez că este semnificativ.

Aceste programe, afirmă domnul deputat Cornel ITU, acoperă o serie largă de domenii: asistență socială, justiție, educație, este, și ar fi păcat să nu profităm de aceste oportunități și în ceea ce presupune prevenirea și combaterea violenței în școli.

Nu trebuie însă uitat că, o mare responsabilitate în domeniu o au Autoritățile Administrației Publice Locale, Inspectoratele Județene de Poliție și Jandarmerie, dar și noi toți, societate civilă, cadre didactice, părinți și elevi.

Leave a Reply