Cornel Itu: “Noul cod, devenit o urgenţă având în vedere defrişările masive”

Cornel Itu: “Noul cod, devenit o urgenţă având în vedere defrişările masive”

Cornel_ItuProiectul noului Cod silvic, iniţiat de un numeros grup de deputaţi şi senatori PSD, între care mă aflu şi eu, a fost adoptat miercuri, 20 mai 2015, de către Camera Deputaţilor, ca for decizional, şi doresc să salut acest succes legislativ important pentru ţara noastră.

Noul cod, devenit o urgenţă având în vedere defrişările masive şi sistemul de exploatare şi comercializare a masei lemnoase autohtone, păgubos pentru economia naţională şi pentru protecţia mediului, reglementează administrarea fondului forestier pe baza principiului teritorialităţii, venind şi cu soluţii concrete pentru micii proprietari, care deţin sub 10 hectare de teren împădurit. Această categorie va putea beneficia de proprietatea pe care o deţine, respectând regimul silvic. Astfel, încheierea unui contract de administrare pe o perioadă de cel puţin 10 ani le va da dreptul acestor mici proprietari să exploateze 3 metri cubi de lemn pe an.

Totodată, actul normativ prevede valorificarea judicioasă a resursei forestiere, asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, majorarea suprafeţei terenurilor ocupate cu păduri, promovarea practicilor care asigură gestionarea durabilă a pădurilor pe baza amenajamentelor silvice, precum şi pedepse pentru tăiere fără drept, furt şi distrugere, care se aplică în conformitate cu legislaţia penală.

Noul Cod Silvic introduce o cotă maximală de 30% de masă lemnoasă dintr-o specie ce poate fi cumpărată de către un operator sau un grup de operatori economici, prevedere ce va pune capăt monopolurilor din această industrie. De asemenea, se acordă prioritate celor din industria mobilei în achiziţia de material lemnos din pădurile ce aparţin statului, măsură ce va bloca, în mare măsură, ieşirea din ţară a lemnului ca materie primă, ieftină, şi va sprijini valorificarea acestei resurse în economia românească.

Una din modificările importante aduse de noul cod vizează sancţionarea mult mai aspră a primirii, depozitării, prelucrării, transportului ori comercializării materialelor lemnoase fără provenienţă legală, aceste fapte intrând în categoria infracţiunilor, cu scopul descurajării agresiunilor asupra fondului forestier. Viitorul României depinde şi de gestionarea şi exploatarea responsabilă a pădurilor.

 Cornel Itu – deputat PSD

Colegiul nr.6

Circumscripţia 13 – Cluj

Leave a Reply