Cornel Itu mulțumit de răspunsul ministrului Șova în problema centurii ocolitoare a Dejului

Urmare la interpelarea adresată de domnul deputat Cornel Itu, Ministrului pentru Proiecte de Infrastructură, domnul Dan Șova, având ca temă centura ocolitoare a municipiului Dej, ”răspunsul primit este unul de natură îmbucurătoare și dătătoare de speranță pentru dejeni, și nu numai, pentru forța de muncă neocupată și fără orizont apropiat”, – afirmă domnul deputat Cornel ITU.

            Astfel, răspunsul primit, din partea Ministerului, precizează că, prin Programul Operațional Sectorial – Transport, centura ocolitoare a Dejuluiva fi realizată în perioada 2014-2016.

            ”După cum bine se cunoaște” – spune domnul deputat – ”am depus eforturi insistente, persuasive, în vederea sensibilizării factorilor responsabili pentru ca acest obiectiv să fie demarat cât mai urgent, întrucât unul din obiectivele pe care Programul Operațional Sectorial – Transport îl urmărește, în viziunea politică europeană, este aceea de coeziune socială și economică, ceea ce se constituie într-o premiză de dezvoltare a regiunilor vitregite, dar și de ocuparea forței de muncă.”

            ”Condiția actuală a infrastructurii de transport și servicii o cunoaștem cu toții, și ea poate fi descrisă ca fiind una de calitate inferioară, care nu răspunde nevoilor prezente, obstacol major pentru realizarea coeziunii sociale și dezvoltarea economică, de exemplu: împiedică circulația bunurilor, a forței de muncă, stabilirea afacerilor, investițiilor, etc.”

            Consider că, îmbunătățirea situației actuale de transport este una urgentă.

            Consider de asemenea că, Dejul și înprejurimile sale, sub aspectul posibilităților ocupaționale, de a găsi un loc de muncă sunt vitregite, și că prin acest proiect răspundem cu adevărat unei nevoi reale.

Sigur, întrebarea pe care și-ar putea-o pune cetățenii, este în ce măsură centura ocolitoare poate sa ajute în rezolvarea acestei nevoi.

Dincolo de aspectele de fluidizare a traficului, sau cele de natură ecologică, trebuie să avem în vedere faptul că, pe asemenea trasee se dezvoltă o adevărată industrie, un impact semnificativ avându-l dezvoltarea economică adiacentă, favorizat de accesul la o cale rutieră apropiată, apoi, dezvoltarea reală a serviciilor furnizate, a pieței interne, atragerea de investiții, punerea în valoare a terenurilor din proximitatea centurii.

            În consecință, putem vorbi de importante beneficii economice, sociale și de protecție a mediului.”

            ”Prin Centura ocolitoare a Dejului – a mai precizat domnul deputat – ”noi contribuim efectiv la promovarea unui sistem modern de transport în România, care facilitează mișcarea sigură, rapidă și eficientă a persoanelor și bunurilor, cu un nivel al serviciilor adecvat standardelor europene, la nivel național, european, și în cadrul regiunilor preconizate a fi constituite în noua reformă administrativ teritorială.”

            ”În perspectiva materializării acestei investiții, care va antrena fonduri semnificative, nu numai pentru lucrările de construcție ci și de întreținere, cu toate implicațiile și beneficiile pe care le-am menționat, îi asigur pe toți cetățenii că voi veghea la transparența modului în care se realizează proiectul, întrucât ideea de la care pornesc este aceea de a acorda o maximă importanță consultării publice, în toate etapele de pregătire, implementare, monitorizare, evaluare și recepție a obiectivului, contribuind astfel la succesul deplin al acestuia” – a mai precizat domnul deputat Cornel ITU.

Leave a Reply