Cornel Itu – Interpelare

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

Dej, 25.02.2013

INTERPELARE

Adresată: Domnului Radu Stroe  –  Ministrul Afacerilor Interne

De către: Itu Cornel, deputat PSD

Obiectul interpelării:  Eroare materială sau nu?

 Stimate Domnule Ministru

Articolul 3,Capitolul I dinOUG 84/2012,prevede:

“În anul 2013, pentru personalul militar, polițiștii si funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele, ajutoarele, plătile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.”

În speță,articolul menționat impune raportarea drepturilor de natură salarială ale  personalului din structura de apărare națională la nivelul bazei de calcul a acestora utilizată pentru luna decembrie 2011,în vreme ce pentru restul salariaților din sectorul bugetar raportarea se face la nivelul de calcul al acestora utilizată pentru luna decembrie 2012,fapt ce duce la scăderea veniturilor salariale ale angajaților din structura de apărare națională,implicit a celor din sistemul penitenciar.

Logic,se nasc întrebările:

  1. Este vorba de o eroare materială sau de o hotărâre a legiuitorului?
  2. Dacă este o hotărâre a legiuitorului,pe ce argumente și judecăți se întemeiază?

 Aștept răspunsul dumneavoastră oral și în scris.

Cu stimă,

Cornel Itu,deputat PSD

Leave a Reply