Compensarea tichetelor de călătorie pentru pensionari

Parlamentul României

Senat 

ÎNTREBARE

Adresată: Domnului Dan-Coman Şova

Ministrul Transporturilor

De către dl. senator: Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală: Nr. 13

Colegiul electoral:Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data de:    27-05-2014

Obiectul întrebării: Compensarea tichetelor de călătorie pentru pensionari

Stimate domnule ministru,

Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările şi completările ulterioare, prevede pentru pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, anual, un număr de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri regio sau interregio clasa a 2-a, pe baza taloanelor speciale de călătorie.

În urma audienţelor avute în colegiu, am constatat existenţa unor situaţii în care pensionarii, datorită vârstei înaintate sau a lipsei de bani, nu mai pot fructifica această facilitate, ajungând să vândă speculanţilor tichetele contra unor sume de bani.

În anul 2008, în baza OUG 71/2004, era prevăzută compensarea tichetelor de călătorie neutilizate cu produse alimentare, prevedere care a fost abrogată în 2009..

Domnule ministru, vă rog să-mi răspundeţi dacă la nivelul Ministerului Transporturilor se are în vedere reintroducerea compensării tichetelor de călătorie neutilizate cu produse sau servicii, evitând astfel specula?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Alexandru CORDOŞ

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply