Bugetul judeţului Cluj trebuie să rezolve problemele clujenilor

Bugetul judeţului Cluj trebuie să rezolve problemele clujenilor

  1. Consilierii judeţeni PSD Cluj nu vor susţine un buget în care nu se regăsesc alocate sume de bani pentru susţinerea anului centenarului 2018, în consecinţă propunem şi susţinem alocarea a cel puţin 3 milioane lei pentru acţiuni culturale care marcheză o sută de ani de la Marea Unire. Astfel, la capitolul acţiuni de cultură susţinem alocarea distinctă a sumei de cel puţin 3 milioane lei pentru sprijinirea de acţiuni sub egida “România Mare – 100 de ani”.

Acţiuni culturale pe care le recomandăm spre a fi susţinute: tipărituri de carte aniversară, construirea de statui şi busturi, expoziţii aniversare, conferinţe internaţionale/naţionale şi alte tipuri de acţiuni.

  1. Drumurile judeţene – În urma dezbaterilor din Consiliul Judeţean Cluj, în anul 2017, s-a stabilit ca prioritate modernizarea şi întreţinerea drumurilor judeţene, însă considerăm că aceste lucrări ar trebui realizate într-un ritm alert. Sunt drumuri judeţene licitate pentru a fi modernizate, însă execuţia lucrărilor este blocată datorită problemelor tehnice şi juridice. Am solicitat în ultimii ani să se identifice o soluţie pentru lămurirea acestor situaţii, însă nu s-a ajuns la niciun rezultat. În consecinţă, considerăm că trebuie să găsim soluţii alternative, iar una dintre soluţii ar fi intrarea acestor drumuri în regim de întreţinere care să includă şi turnare unui strat de covor astfaltic.

Exemple de drumuri judeţene care necesită modernizare urgentă:

  • DJ107P – Gilău –Someşu Rece – Mărişel
  • DJ150 – Viişoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu
  • DJ109A –Chinteni – Vultureni – Recea Cristur – Dealu Jurcii
  • DJ107M – Luna de Jos – Băişoara – Buru
  1. Sistem de management integrat al deşeurilor – o poveste fără sfârşit. Solicităm ca sumele aprobate pentru rezolvarea situaţiei să fie şi cheltuite, iar astfel să încheiem acest episod urât din istoria Consiliului Judeţean Cluj.
  2. Tetarom IV – Au fost sume alocate în bugetele ultimilor ani, însă acestea nu s-au cheltuit, iar ca urmare parcul industrial este mai mult decât degradat. Solicităm o informare publică legată de situaţia investiţiei.

Tetarom V – Deşi s-a stabilit că va fi un proiect prioritar în proiectul de buget s-au alocat 0 lei pentru proiectul de investiţie, solicităm alocarea de fonduri pemtru demararea studiilor necesare pentru demararea construcţiei acestui parc industrial.

Tetarom I – Deşi lucrările extinderii parcului industrial  Tetarom I au fost finalizate, investiţia nu a fost dată în folosinţă. Solicităm ca acest lucru să fie cât mai repede realizat.

Tetapolis – Solicităm o informare scrisă privind stadiul realizării acestui proiect.

Leave a Reply