Aurelia Cristea: „Respectarea de către instituţiile publice a normei de angajare a persoanelor cu handicap”

Deputat Aurelia CRISTEA 

Cabinet Parlamentar

Str. Detunata, nr. 1, Cluj-Napoca, România

Tel. 0725.109.380 (mobil) | 0364.435.734 (fix)

deputat@aureliacristea.ro | www.aureliacristea.ro

 

ÎNTREBARE

 

Adresată: doamnei Mariana Câmpeanu, ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Întocmită de către: deputat Aurelia CRISTEA, Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat, Circumscripția electorală nr. 13, Colegiul uninominal nr. 3;

Obiectul întrebării: Respectarea de către instituţiile publice a normei de angajare a persoanelor cu handicap

 

Stimată doamnă ministru,

Vă înaintez acest document ca urmare a unei situaţii prezentate mie în cadrul programului de audienţe susţinute săptămânal în Colegiul uninominal 3 al Circumscripţiei Electorale nr.13. Astfel, aş vrea să mă refer la implementarea unor măsuri ale legii 488-2006, adăugată, care reglementează drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap de pe teritoriul României.

Potrivit articolulului 75 al legii, (lit a). – m).) autorităţile publice au obligaţia să promoveze conceptul potrivit căruia persoana cu handicap încadrată în muncă reprezintă o valoare adăugată pentru societate şi, în special, pentru comunitatea căreia aparţine, precum şi să promoveze un mediu de muncă deschis, inclusiv şi accesibil persoanelor cu handicap. Tot în sarcina autorităţilor publice din România cade, potrivit legii, şi activitatea de iniţiere şi susţinere a unor campanii de sensibilizare şi conştientizare a angajatorilor asupra abilităţilor persoanelor cu handicap.

Totodată, articolul 78 al legii citate prevede că autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

În lumina acestor informaţii, vă rog, stimată doamnă ministru, să-mi transmiteţi dacă aveţi informaţii privind implementarea acestui articol al legii în instituţiile publice din România şi dacă au fost aplicate, până acum, sancţiuni instituţiilor publice care nu respectă obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

 

Aurelia CRISTEA

deputat PSD de Cluj

Leave a Reply