AURELIA CRISTEA: Modificările aduse legii pieței de capital asigură protecția drepturilor acționarilor minoritari ai societăților listate

AURELIA CRISTEA: Modificările aduse legii pieței de capital asigură protecția drepturilor acționarilor minoritari ai societăților listate

aurelia cristeaIeri, marți, 13 octombrie 2015, Plenul Camerei Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/ 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.297/ 2004 privind piața de capital. Două dintre amendamente (la articolul 240) au fost făcute de deputatul PSD Cluj Aurelia Cristea, alături de colegi din Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților și se referă la asigurarea protecției drepturilor acționarilor minoritari ai societăților listate.

Proiectul este parte a unei inițiative mai largi, propuse de către un grup de lucru condus de Bursa de Valori București, cu participarea reprezentanților pieței de capital românești, ai autorităților de supraveghere și reglementare financiară, ai Băncii Naționale a României, ai Ministerului Finanțelor Publice. Inițiativa are ca scop eliminarea unor obstacole care împiedică evoluția pieței de capital din România, într-o perioadă în care premisele de creștere sunt încurajatoare.

„Piața de capital, în general, și bursele de valori, în special, ar trebui să-și consolideze substanțial rolul de alternativă viabilă la creditarea bancară, marcată în ultimii ani de reticențe în finanțarea proiectelor de investiții, ca urmare a crizei financiare. Trebuie să devină una din principalele surse de finanțare a societăților, prin majorări de capital, emisiuni de acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare”, a declarat deputatul Aurelia Cristea, președintele PSD Cluj-Napoca.

Principalele modificări aduse de proiect vizează:

  • facilitarea accesului la piața de capital românească;
  • respectarea drepturilor fundamentale ale investitorilor, cum ar fi dreptul de vot sau dreptul la dividende;
  • guvernanță corporativă a emitenților și transparența acestora, inclusiv raportarea informațiilor relevante pentru participanții la piață;
  • simplificarea regimului ofertelor publice și al listărilor de acțiuni și obligațiuni;
  • creșterea bazei de investitori instituționali din România și motivarea populației să investească direct sau indirect în instrumente financiare listate.

Amendamentele propuse de Aurelia Cristea și de colegii din Comisia pentru Buget și adoptate de Camera Deputaților sunt:

Textul adoptat de Senat: ‘Art.240. — (1) în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 80% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2 /3 din drepturile de vot.

Amendament: ‘Art.240. — (1) în cazul majorărilor de capital social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/ 4din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului.

Textul adoptat de Senat: ‘Art. 240—(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 80% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.’

Amendament: ‘Art. 240 — (2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.’

Leave a Reply