Alexandru Cordoș: Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie

Parlamentul României

Senat

ÎNTREBARE

Adresată:                                          Doamnei Rovana Plumb

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    31-03-2014

Obiectul întrebării: Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie

Stimată doamnă ministru,

Prin Ordonanţa de Urgenţă numărul 11 din 19.03.2014, Guvernul a înfiinţat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Cele două structuri preiau atât structura de personal din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al structurilor din subordinea acestuia în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cât şi activitatea din domeniul protecţiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi din domeniul adopţiilor de la Oficiul Român pentru Adopţii.

Totuşi printre atribuţiile celor două structuri nou înfiinţate nu apar explicit şi cele privitoare la violenţa în familie reglementate de Legea 217/2003 republicată şi de Strategia Naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie – HG 1156 din 2012.

Stimată doamnă ministru, cunoscând preocupările dumneavoastră legate de bunăstarea familiei, vă rog să-mi răspundeţi care este punctul de vedere al ministerului referitor la înfiinţarea unui departament care să preia sarcinile prevăzute de legea specială şi care să fie împuternicit cu autoritatea necesară pentru a coordona, conduce şi monitoriza activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în familie?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

 

Alexandru CORDOŞ

 

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply