Alexandru Cordos – Plata retroactivă a impozitului pe clădirile proprietatea statului închiriate ONG-urilor

Parlamentul României

Senat

 

INTERPELARE

Adresată:                                          Doamnei Ioana-Maria Petrescu

Ministrul Finanţelor Publice

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    22-04-2014

Obiectul interpelării: Plata retroactivă a impozitului pe clădirile proprietatea statului închiriate ONG-urilor

Stimată doamnă ministru,

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 249, punctul (3): Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Cu toate acestea în multe localităţi din ţară, printre care şi Cluj-Napoca, ONG-urilor care îşi desfăşoară activitatea în astfel de clădiri, pe baza unui contract de închiriere, li se percepe plata retroactivă impozitului pe clădire deşi în contract nu este stipulat acest lucru.

Stimate doamnă ministru, apreciind preocupările dumneavoastră privind asigurarea unui sistem fiscal viabil, vă rog să-mi precizaţi care este punctul de vedere al Ministerului Finanţelor referitor la această problemă, precum şi care ar putea fi soluţiile adoptate pentru rezolvarea acesteia?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

 

Alexandru CORDOŞ

 

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply