Alexandru Cordoș, întrebare: Stadiul în care se află elaborarea Legii privind economia socială

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

 

ÎNTREBARE

 

Adresată:                                          Doamnei Mariana Câmpeanu

Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

De către dl. Senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                           Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

 

Şedinţa Senatului din data de:    01-04-2013

 

            Obiectul întrebării: Stadiul în care se află elaborarea Legii privind economia socială

În cursul anului trecut pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice s-a aflat în dezbatere publică proiectul Legii privind economia socială, act normativ de importanţă majoră mai ales în actualul context economic al României, marcat de criza mondială.

Aşa după cum bine ştiţi, doamnă ministru, economia socială este parte a sectorului economic, organizată independent de sectorul public, al cărei scop este să servească interesul general al comunităţii, creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi producerea de bunuri şi/sau prestarea de servicii.

Având în vedere cele de mai sus cât şi faptul că, în acest moment, nu mai există niciun fel de informaţii publice cu privire la acest proiect de lege, vă întreb, doamnă ministru, care este stadiul elaborării actului normativ şi când estimaţi că va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere?

 

Solicit răspuns scris.

 

Va multumesc,

 

Senator,

Alexandru CORDOŞ

Vicelider Grup PSD

 

Leave a Reply