Alexandru Cordoş: Intrebare adresată domnului ministru Attila CSEKE

Adresata: Domnului ministru Attila CSEKE,

Ministerul Sănătăţii

De către: Domnul senator Alexandru CORDOŞ

Colegiul uninominal nr. 4,

Circumscripţia electorală nr. 13,

CLUJ,

Grupul Parlamentar al  P.S.D.

Şedinţa Senatului din data de : 11.04.2011

Obiectul întrebării : Imposibilitatea achitării taxelor pentru adeverinţe medicale de către persoane fără loc de muncă

 

Stimate domnule ministru,

Există nenumărate sesizări ale persoanelor care în prezent nu au un loc de muncă  şi nici nu se mai află sub acoperirea ajutorului de şomaj că nu-şi mai pot permite să achite contravaloarea deloc simbolică a unor adverinţe medicale la cerere, cum ar fi cele de medicina muncii, de 80 de lei pentru angajare sau pentru alte situaţii în care li se solicită aceste documente medicale.

Cetăţenii în cauză, neavând niciun venit la ora actuală se plâng de faptul că nu există încă nicio prevedere legală care să-i scutească de aceste obligaţii financiare, mai ales că plata CAS de 37 lei pe lună, ca nesalariat, este suficientă dovadă a absenţei unor alte posibilităţi financiare.

În prezent avem în vigoare un Ordin de ministru, nr.265 din aprilie 2010 prin care s-a aprobat contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, iar în secţiunea a 3-a, art.17, lit j a respectivului contract exista prevederea ca şi din bugetul asiguratului să se suporte contravaloarea asistenţei medicale la cerere inclusiv pentru serviciile medicale solicitate în vederea expertizării capacităţii de muncă, a încadrării şi reevaluării gradului de handicap. Nu credeţi că menţinerea acestui paragraf riscă să dezechilibreze bugetul şi aşa firav al unor persoane care de abia se pot descurca cu traiul zilnic ?

Cum vedeţi dumneavoastră, stimate domnule ministru, rezolvarea acestei situaţii şi posibilitatea eliberării în regim de gratuitate a adeverinţelor şi a expertizelor menţionate pentru persoanele nesalariate şi  care nu mai beneficiază nici de ajutorul de şomaj ?

Anexez scrisoarea petentului Ieno Buksa din Cluj-Napoca, menţionând că nu este decât unul dintre cetăţenii care mi s-au adresat cu probleme similare.

Solicit răspuns scris,

 

Cu stimă,

Senator PSD,

Alexandru CORDOŞ

 

Leave a Reply