Alexandru Cordoș, Interpelare: Situaţia sistemului de irigaţii din judeţul Cluj

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

Adresată:                                    Domnului Daniel Constantin

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    07-10-2013

Obiectul interpelării: Situaţia sistemului de irigaţii din judeţul Cluj

Domnule ministru,

În ultimii 10 ani fenomenul de încălzire globală, scăderea nivelului apei freatice, accentuarea fenomenului de secetă, scăderea constantă a precipitaţiilor căzute, în perioada de vegetaţie maximă – lunile mai, iunie, iulie au afectat puternic agricultura. Este imperios necesar ca să se repună în funcţiune sistemele de irigaţii.

Sistemul de irigaţii din Cluj a fost construit între anii 1968 şi 1972 pe râul Arieş, şi îngloba o suprafaţă de teren de 5.880 hectare. Dintre acestea, cultivabile erau 5.720 de hectare, pe raza localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Călăraşi şi Turda. Sistemul includea o staţie de pompare, un canal principal de aducţiune a apei, o serie de staţii secundare, conducte îngropate, canale de irigare şi hidranţi.

Vă rog să-mi precizaţi care este stadiul acţiunilor desfăşurate în vederea trecerii infrastructurii de bază – staţia principală de pompe şi canal principal – a sistemului „Irigaţii Mihai Viteazu” din domeniul public al statului şi administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în domeniul public al Judeţului Cluj şi administrarea Consiliului Judeţean Cluj.

            Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

 

Alexandru CORDOŞ

Senator PSD, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply