Alexandru Cordoș, interpelare: Protejarea păşunilor din zonele montane

GRUPUL PARLAMENTAR PSD
INTERPELARE

Adresată:

  • Doamnei Rovana Plumb, Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  • Domnului Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

De către dl. senator: Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală: Nr. 13

Colegiul electoral: Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar . PSD

Şedinţa Senatului din data de: 27-05-2013

Obiectul interpelării: Protejarea păşunilor din zonele montane

Parcul Natural Apuseni este situat în partea central-nord-vestică a Munţilor Apuseni, întinzându-se pe o parte din masivele Bihor la sud şi Vlădeasa la nord, pe teritoriul administrativ a trei judeţe (Cluj 40%, Bihor 32%, Alba 28%).
Parcul Naţional Apuseni a fost înfiinţat prin Ordinul de Ministru 7/1990, urmat, după zece ani, de Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului, Secţiunea a III-a, arii protejate.

Ariile protejate cuprinse în Parcul Naţional Apuseni, precum şi păşunile şi pajiştile din zonă sunt distruse de câţiva ani încoace de pasionaţii de curse off-road şi cu motociclete de teren. Fiecare escapadă măreşte aria distrusă, făcând noi urme pe lângă cele vechi. Odată stratul vegetal distrus, urmele devin albie pentru torente, accentuând astfel degradarea păşunilor şi eroziunea solului.
Deasemenea turiştii care se campează pe păşune creează probleme de mediu. făcând foc în locuri nepotrivite şi lăsând grămezi mari de mizerie.

OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 52, al. 3(d), precizează faptul că: „pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt interzise (…) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în scopul practicării de sporturi, în afara drumurilor permise accesului public şi a terenurilor special amenajate”.
Deasemenea sunt încălcate prevederile Directivei UE nr. 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice, precum şi ale OUG nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor specifică la art. 29, aliniatul (1): punctul e) faptul că circulaţia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează deteriorarea acestora este interzisă.
Pentru păşune A.P.I.A. acordă subvenţii obligând proprietarii să întreţină şi să cureţe terenul. Or, dacă aceste zone vor fi pline cu şanţuri şi urme de ATV şi maşini 4×4, se riscă pierderea finanţării.

Stimaţi miniştri, având în vedere cele prezentate vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi preciza ce programe comune aveţi în vedere pentru a asigura atât protejarea păşunilor cât şi sprijinul proprietarilor în eforturile lor de a menţine păşunile utilizabile conform destinaţiei iniţiale?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Senator
Alexandru CORDOŞ
Vicelider Grup PSD

Leave a Reply