Alexandru Cordoș, interpelare: Calitatea serviciilor medicale româneşti

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

Adresată: Domnului Eugen Nicolăescu

Ministrul Sănătăţii

De către dl. senator: Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală: Nr. 13

Colegiul electoral: Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar: PSD

Şedinţa Senatului din data de:    25-06-2013

Obiectul interpelării: Calitatea serviciilor medicale româneşti 

Domnule ministru,

Odată cu intrarea in vigoare a Directivei UE nr. 24/2011, în luna octombrie a acestui an, riscam să asistăm la fenomenul depopulării masive a sistemului medical românesc datorită faptului că este posibil ca medicii specialişti şi asistenţii bine pregătiţi să plece din ţară pentru condiţii de lucru mai bune şi pentru salarii mai mari.

O altă consecinţă a directivei o va constitui faptul că pacienţii care au cel puţin un nivel mediu de trai vor urma medicii romani în ţările de destinaţie pentru un tratament mai bun, tratamentul fiindu-le plătit de statul roman.

Deoarece directiva va obliga statul român să ramburseze contravaloarea tratamentului, procesul va căpăta amploare lipsind spitalele de potenţiali pacienţi şi golind visteria Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate, în timp ce doar cei săraci vor încerca să apeleze la sistemul sanitar românesc.

Una dintre posibilităţile de remediere urgentă a problemelor, atât în ceea ce priveşte situaţia salariaţilor cât şi cea a pacienţilor, poate fi o reformă a sistemului de finanţare a sănătăţii care să aibă drept rezultat o creştere semnificativă a resurselor financiare alocate unităţilor sanitare.

Domnule ministru, având în vedere cele prezentate, vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi preciza ce modalităţi de acţiune aveţi în vedere pentru a asigura creşterea calităţii serviciilor medicale din România şi care este termenul de implementarea al acestora?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

Senator,

Alexandru CORDOŞ

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply