Alexandru Cordoș: „Încadrarea comunelor în categoria Zonelor Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice – ZDS”

GRUPUL PARLAMENTAR PSD

INTERPELARE

Adresată:                                    Domnului Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    03-03-2014

Obiectul interpelării: Încadrarea comunelor în categoria Zonelor Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice – ZDS

Stimate domnule viceprim-ministru,

În prezent, multe comune din ţară, inclusiv din judeţul Cluj, sunt încadrate în categoria Zonelor Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice – ZDS conform Art. 20 al Regulamentului (CE) 1257/1999.

Comuna Iclod, din judeţul Cluj, nu este încadrată în ZDS deşi este învecinată cu alte două comune incluse în categoria ZDS, îndeplinind condiţiile de încadrare, situaţie similară pentru multe alte comune din ţară. În aceste condiţii, fermierii nu beneficiază de aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte sprijinul financiar pentru zone defavorizate şi accesarea fondurilor europene.

Stimate domnule viceprim-ministru, cunoscând preocupările dumneavoastră în rezolvarea solicitărilor provenite din teritoriu, vă rog să-mi precizaţi care este punctul de vedere al  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice referitor la această situaţie?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc,

 

Alexandru CORDOŞ

 

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply