Alexandru Cordoș, declarație politică: „Programe guvernamentale pentru IMM-uri şi tineret”

Parlamentul României

Senat

 

DECLARAŢIE POLITICĂ

De către dl. senator:                       Alexandru Cordoş

Circumscripţia electorală:              Nr. 13

Colegiul electoral:                          Nr. 4, jud. Cluj

Grupul parlamentar .                      PSD

Şedinţa Senatului din data de:    11-03-2014

Titlul declaraţiei politice: Programe guvernamentale pentru IMM-uri şi tineret

Stimaţi colegi,

Salut şi susţin iniţiativa Guvernului de a lansa programe de sprijin care vizează IMM-urile, tinerii antreprenori, şi dezvoltarea optimă a tinerei generaţii. Măsurile ce vor fi adoptate îi vor sprijini atât în desăvârşirea pregătirii cât şi pentru lansarea unei afaceri sau încadrarea în muncă.

Cele patru programe lansate sunt suplimentare schemei iniţiale de minimis de 2 miliarde de lei, la care există deja peste 7.000 de IMM-uri aplicante eligibile.

 Guvernul Ponta va fi primul guvern care va respecta legea conform căreia IMM-urile sunt susţinute de la buget cu minimum 0,4% din PIB.

 Programul „Tineri întreprinzători”, cu finanţare nerambursabilă de până la 10.000 de euro, vizează debutanţii în afaceri, până la vârsta de 35 de ani. Aceştia pot să primească 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, dar nu mai mult de 10.000 euro. Bugetul alocat este de 21 de milioane de lei, iar instituţia care va monitoriza desfăşurarea programului este Departamentul pentru I.M.M.-uri, Mediul de Afaceri şi Turism.

Acesta va garanta pentru creditele contractate de firmele înfiinţate de tineri antreprenori cu scopul realizării planurilor de afaceri acceptate, cu până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei.

Menţionez şi o altă  facilitate asigurată de acest program şi anume, scutirea beneficiarilor programului de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.

Următorul program este adresat Femeile angrenate în antreprenoriatul I.M.M.-urilor. Beneficiarele „Programului de stimulare a Femeilor Manager” vor putea accesa fonduri nerambursabile care acoperă maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu pot depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar. Bugetul alocat programului pentru anul 2014 este de 500.000 lei.

O altă oportunitate care vizează tinerii întreprinzători este „Programul Start”, cu lansarea în 17 martie 2014, care asigură accesul la finanţare nerambursabilă de maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar. Aplicanţii pentru acest program trebuie să ştie faptul că restul banilor necesari proiectului vor fi asiguraţi din surse proprii. Bugetul acestui program pentru anul 2014 este de 13 milioane de lei.

Al patrulea program, conceput pentru finanţarea dezvoltării şi modernizării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă este „Programul de dezvoltare pentru I.M.M.-uri” care va începe din luna aprilie. În cadrul acestui program beneficiarii eligibili primesc finanţări nerambursabile de maximum 80% pentru microîntreprinderi, 70% pentru întreprinderi mici şi 60% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA). Bugetul alocat programului este de 18 milioane de lei.

Pe lângă susţinerea mediului de afaceri, Guvernul va desfăşura şi acţiuni ferme destinate integrării tinerilor pe piaţa muncii. Acestea se concretizează în programe de asistenţă specială, acordată de către instituţiile guvernamentale de profil, de la absolvire şi până la încadrarea în muncă. Complementar, programele guvernamentale vizează crearea de locuri de muncă prin acordarea de facilităţi fiscale angajatorilor.

Tot pentru asigurarea dezvoltării optime a tinerei generaţii se vor lansa, la nivel naţional, programe educaţionale destinate elevilor, asigurării prezenţei şcolare a tinerilor din mediul rural şi acordării de burse de merit atât pentru elevi, cât şi pentru studenţi.

În completarea acestora, se vor demara programe care vizează integrarea în societate a copiilor asistaţi social, sprijinirea celor care provin din zone defavorizate şi acordarea de facilităţi fiscale tinerilor români din Diaspora, care activează în domenii de interes şi decid să profeseze în ţară.

Doamnelor şi domnilor senatori, doresc să subliniez importanţa acestor măsuri coerente, întreprinse şi asumate de Guvern, în vederea dezvoltării aptitudinilor tinerilor. Consider că programele menţionate stau la temelia dezvoltării unei societăţi bazate pe promovarea valorii şi performanţei.

De asemenea, proiectele dedicate tinerei generaţii oferă variante de acţiune în vederea obţinerii unui loc de muncă după terminarea studiilor sau a demarării unei iniţiative antreprenoriale, reliefând direcţia de acţiune conform căreia educaţia reprezintă o investiţie, nu un cost, deoarece tinerii sunt una dintre cele mai importante resurse pentru societate.

 

Vă mulţumesc.

Alexandru CORDOŞ

Senator Colegiul 4, Cluj

Vicelider Grup PSD

Leave a Reply